مبارزات دلیرانه مردم ایران وارد دهمین روز خود شد!

توسط گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران · منتشر شده مهر ۵, ۱۴۰۱ · بروز شده مهر ۵, ۱۴۰۱

اینک ده روز است که مردم ایران قهرمانانه به خیابان‌ها ریخته‌اند و آتشی که جرقه آن با مرگ مهسا زنده شد روز‌به‌روز شدت و حدت بیش‌تری می‌گیرد و می‌رود تا دودمان جمهوری اسلامی را درهم بپیچد. آنان عزم جزم کرده‌اند تا خود را از زنجیر ستم و استثمار حکومت کثیف سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رها سازند. اما همان‌گونه که تاریخ به‌کرات گواهی داده است هرگونه اعتراض مردمی در صورت عدم وجود رهبری کارگران و زحمتکشان یا با سرکوب به خاموشی کشیده می‌شود و یا در صورت پیروزی توسط نیروهای سرمایه‌داری در لباس و یا هیئت جدیدی مجددا مصادره خواهد شد؛ آن‌گونه که در سال ۵۷ اتفاق افتاد و یا آن‌گونه که جابجایی قدرت‌ها در بهار عربی رخ داد، و باری دیگر این کارگران و اقشار فقیر جامعه بودند که بهای این شکست را با جان و زندگی خود پرداختند.
جنبش مردمی ایران نیازمند حمایت سراسری و فعال کارگران به‌مثابه یک طبقه است و چنین امری تنها با اعلام اعتصاب عمومی توسط کارگران در همه بخش‌ها و کارخانجات صنعتی مختلف عملی خواهد بود.
امروز کارگران وظیفه سنگینی بر دوش دارند. وظیفه رهبری و پیش‌برد مبارزه تا حصول پیروزی نهایی. آنان در مبارزات چندین ساله گذشته خود ثابت نمود‌ند که تنها این طبقه تا به آخر پیگیر و انقلابی باقی خواهند ماند. آنان در کلیه شرایط خفقان و دیکتاتوری چهل‌وچند‌ساله اخیر لحظه‌ای از مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی خود و هم‌قطاران خود غافل نبوده‌اند. آنان با توجه به بافت و تجربه جمعی تولید توانایی آن را دارند که مبارزات متمرکز و هدف‌مندی در راستای برقراری حکومت اکثریت جامعه را سازمان‌دهی کنند. آنان تنها به سعادت خود قانع نبوده‌اند، چرا که می‌دانند تداوم این سعادت در گرو مبارزه برای خلاصی همگان از زنجیرهای سیستم سرمایه‌داری است.
گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران ضمن اعلام حمایت بی‌دریغ از اعتصاب معلمان و هشدار اعتصاب از سوی کارگران پروژه‌ای شرکت نفت و لوله‌سازی خوزستان از کلیه رهبران و پیشروان کارگری درخواست می‌کند قدم به میدان گذاشته و با اعلام اعتصاب عمومی به یاری اعتراضات مردمی بشتابند.

*پیش به سوی اعتصاب عمومی!
*پیش به سوی سرنگونی دولت سرمایه داری و استقرار دولت کارگری!
*پیش به سوی اتحاد عمل سراسری برای تدارک انقلاب سوسیالیستی!

گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران
سه‌شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۱

Recent Articles