“Yeşil” enerjinin ardındaki modern kölelik ve çevresel yıkım

İngiltere’deki Johnson hükümeti, 2030 yılına kadar elektrikli araç şarj ağını genişletmeyi planlıyor: bu, halihazırda mevcut olan 250.000 noktaya her yıl 145.000 yeni şarj noktası ekleneceği anlamına geliyor. Bu şekilde, on yılın sonuna kadar araç trafiğinde fosil yakıtların kullanımının yasaklaması hedeflenen önümüzdeki dokuz yıl içinde bir milyon şarj noktasını aşmayı bekliyorlar.

Biden yönetimi ise, büyük otomobil endüstrilerine ABD topraklarında elektrikli otomobil üretmelerine yardımcı olmak için teşvikler vermeye çalışıyor ve şu ana kadar üretimin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan Meksika ve Kanada ile sürtüşmelere neden oluyor.

Elektrikli otomobil sektöründe dünya lideri olan Çin‘de, Ekim ayında yıllık üretim %141 artış gösterdi: ülke 320.000 yeni araç üretti. Aynı ayda ülkede satılan her 100 binek araçtan 19’u elektrikliydi.

“Yeşil” cevherler

Elektrikli otomobil üretimine geçiş (sözde emisyonları azaltma ve küresel ısınmayı içerme bağlamında) şimdiden başladı ve yoğunlaşması bekleniyor.

Elektrikli arabaların yanı sıra “yeşil” olarak adlandırılan cevherlere olan talep de artıyor. Bunlar pil üretmek için gerekli cevherlerdir. Uluslararası medya tarafından “yeşil” olarak adlandırılıyorlar, ancak aslında yeşilden başka bir şeydirler. Lityum, nikel, kobalt vb. yeni teknolojiler sektöründeki büyük şirketler ve tabii ki önlerine açılan yeni pazardan büyük kazançlar elde etmeyi bekleyen otomobil üreticileri tarafından çok takip ediliyor. 

İşte onların gerçekte ne kadar “yeşil” olduklarını ve çıkarıldıkları alanlarda yerel topluluklar tarafından ödenen gerçek maliyeti gösteren bazı örnekler.

Kobalt: Afrika’nın yeni petrolü mü?

Birçoğu ona “ yeni petrol ” veya “Afrika’nın yeni petrolü” diyor. Kobalt talebi son yıllarda hızla arttı. Dünya kobalt üretiminin %60-70’i Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelmektedir. 2019 yılında ülkenin üretimi 100.000 mt’a (metrik ton) ulaştı.

Buna bakarak Kongo halkının madencilikten elde edilen karlar sayesinde iyi bir yaşam standardına sahip olması beklenebilir. Bunun yerine, büyük şirketlerin ülkenin maden zenginliğinden büyük karlar elde ederken, madenciler ve yerel topluluklar için geriye kalan tek şey çevresel yıkım ve kölelik benzeri çalışma koşullarıdır.

Günde 3,5 dolara ölmek

Madenciler, 50 metre derinliğe kadar tünellerde koruyucu ekipman olmadan çalışıyor. Deutsche Welle, düzinelerce insanın öldürüldüğü ve cesetlerinin bile bulunamadığını vakaları bildiriyor.

Yetişkinler ve çocuklar, temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyen bir ücret için her gün hayatlarını riske atıyorlar.

Guardian’daki yakın tarihli bir rapor, madencilerin maaşlarıyla ilgili gerçeği ortaya koyuyor: birçoğuna günde 3,5 ila 4,5 dolar arasında bir ücret ödeniyor (fazla mesai yapıp yapmamalarına bağlı olarak). Maaşlarının ihtiyaçlarına göre ne kadar yetersiz olduğunu, ayda bir veya iki gün hastalanmayı ve kaybetmeyi bile “tahammül edemediklerini” anlatıyorlar.

Sendikalaşma ve işçi haklarından bahsetmiyoruz bile. Kongo kobalt madenlerindeki işçiler, işten çıkarılmayı gerektirebileceği için protesto bile edemiyorlar.

Eylemcileri terörize etmek ve çocuk işçiliğini sömürmek

Şirketler sadece işçileri terörize etmekle kalmıyor, tehditlerini madenlerdeki çalışma koşulları hakkında konuşmaya cesaret eden aktivistlere de yöneltiyorlar. Ailelerin Tesla ve Google dahil olmak üzere büyük şirketlere karşı yasal işlem başlatmalarına yardımcı olduğu için tehditler aldıktan sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalan Auguste Mutombo’nun durumu böyleydi.

Ülkenin madenlerini kontrol eden şirketler Tesla, Volvo, Renault, Mercedes ve diğerleri gibi büyük araç üreticilerine, aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerine de tedarik sağlıyor. Çokuluslu şirketler, bu aşırı sömürüyle hiçbir ilgilerinin olmadığını iddia ediyor ve hammaddeleri çocuk işçi çalıştırmanın bir uygulama olduğu madenlerden temin ettiklerini reddediyor. Gerçekte, madenciler (yetişkinler ve çocuklar), cevheri daha büyük şirketlere satan daha küçük şirketler tarafından, karmaşık bir taşeronluk zincirinde işe alınıyor ve hammaddelerin nihai alıcılarının bu yolda “izi kaybetmişler” gibi davranmalarına izin veriliyor: bu şekilde sadece “etik” tedarikçilerden satın aldıklarını iddia edebiliyorlar. 

Gerçek şu ki, Kongo madenlerinde çocuk işçi çalıştırma o kadar yaygın ki, alıcı büyük şirketlerin hiçbirine karışmadıklarını veya neler olup bittiğinin farkında olmadıklarını iddialarına güvenilemez.

Çevre felaketi

Ülkenin kobaltının yaklaşık üçte biri kuyularda ve yeraltı tünellerinde çıkarılıyor. Geri kalanı, cevheri toprağın geri kalanından ayırmak için kullanılan endüstriyel ölçekli tesislerin eşlik ettiği büyük madencilik kraterlerinin oluşturulduğu alanlar olan “açık ocaklarda” çıkarılıyor.

Ülkenin kobalt üretiminin ana kaynağı olan Katanga eyaletinde, son yıllarda doğum kusurları ve diğer ciddi sağlık sorunları olan çocuk sayısı giderek artıyor.

Birçoğu, ağızları veya dudakları kusurlu olarak doğduklarından konuşma ve yutma sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bazı durumlarda sağlıkları o kadar kırılgandır ki bunlar bebeklik döneminde ölürler. Bölgedeki doktorlar, bu koşulların madenlerin yakın bölgelerden gelen çocuklar arasında yaygın olduğunu gözlemledi. 

Katanga Üniversitesi Toksikoloji Bölümü, bölgedeki toprak, su rezervleri ve flora ve fauna örneklerini almıştır. Araştırmanın sonucu, ağır metaller ve diğer toksik elementler içeren cevher işleme atıklarının çevreye ve gıda zincirine akarak yerel sakinlerin sağlığını etkilediği yönündedir.

Endonezya: temiz enerji atığı

Kobalt madenciliği örneği açıklayıcıdır, ancak tek örnek değildir.

Bu yılın başlarında, Endonezya’nın (dünyanın en büyük nikel üreticisi) maden atıklarını denize boşaltmak iznini durdurmaya karar verdiğine dair haberler çıktı.

Bu duyuru, ülke hükümetinin madencilik atıklarını denize boşaltma konusunda karşılaştığı yoğun eleştirilerin bir sonucu olarak geldi. Büyük nüfus bu denize bağlı yaşamaktadır: balıkçılık ana ekonomik faaliyetlerden biridir. Aynı zamanda bu deniz, gezegenin ekolojik dengesi için önemli olan ender mercan ekosistemlerine de ev sahipliği yapıyor.

Bu arada madenlere yakın alanlarda zehirli atıklar çevreye sızarak toprağın ve denizin rengini değiştiriyor, kıyılardaki deniz faunasını yok ediyor ve bölge sakinlerinde solunum sorunlarına neden oluyor. Ayrıca, ülkenin madenciliğin geleceğine ilişkin planları, nikel çıkarmanın azaltılmasını değil, uzatılmasını öngörüyor.

Lityum ve yeni felaketlerin riskleri

Avrupa’da, son on yılın başında Sırbistan’daki Jadar Nehri vadisinde lityum içeren bilinmeyen bir mineral keşfedildi. Bu keşfin izlerini takip eden çok uluslu madencilik şirketi Rio Tinto vadide faaliyet göstermeye başladı. Şirket başlangıçta herhangi bir soruna yol açmayacak küçük bir maden inşa edeceklerini iddia etmişti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, maden kademeli olarak genişletildi. Faaliyetlerine karşı muhalefeti dengelemek için şirket, yerel okula, yerel futbol takımına, yerel çiftçilere vb. bağışlar yaparak “destek satın alma” sürecini başlattı. 

Şirket şimdi bölgedeki tesislerini Avrupa’nın en büyük lityum madenine dönüştürmeyi hedefliyor. Rio Tinto’nun çevresel etkiyi minimuma indireceğine dair “teminatlarına” rağmen, bölge sakinleri 2014 yılında bir selin (vadi için olağandışı olmaktan çok uzak olan şeylerden biri) eski bir madenden tarlalarına zehirli maddelerin dökülmesine yol açtığını hatırlıyorlar. 

Şirketin benzer olaylarla başa çıkmaya hazır olduğuna dair güvenceleri inandırıcı olmaktan başka bir şey değil. Ayrıca, şirket çevresel “hassasiyeti” ile ilgili olarak dünyanın diğer bölgelerinde kötü bir itibar kazanmıştır, bu nedenle bu başka bir endişe kaynağıdır.

Geçtiğimiz Eylül ayında ve yine son günlerde, madencilik alanındaki tepkilere ek olarak, Belgrad’da Rio Tinto’nun maden projelerine karşı kitlesel gösteriler düzenlendi.

Keza, ABD’nin Nevada eyaletindeki en büyük lityum madenini inşa etme planları da direnişle karşılanıyor. Bir yandan yerli kabileler, kutsal topraklar olarak gördükleri topraklarda mayın inşa etmeye karşı harekete geçiyorlar: proje, 1865’te düzinelerce yerli insanın öldürüldüğü bir alanı kapsıyor.

Öte yandan, çevre aktivistleri madenciliğin etkisinin ne olacağını açıklıyor : lityumun açık ocaklarda çıkarılması planlanıyor ve ham cevherden ayrıştırılması, oldukça toksik bir kimyasal bileşik olan sülfürik asit kullanılarak işlenecek.

Yeni bir şey yok, sadece kar ve ikiyüzlülük

Elektrikli araçlar için pil üretimi için gerekli olan cevherlerin çevre dostu malzemeler olduğu varsayılmakta ve faaliyetin iklim değişikliği ile mücadelede faydalı olduğu değerlendirilmektedir.

Gerçekte, elektrikli araçlar gerçekten de hava kirleticilerini doğrudan atmosfere salmayabilir; ancak pilleri, çoğunlukla geleneksel yöntemlerle, yani fosil yakıtlar kullanılarak üretilen elektrikle şarj edilecek. Aynı zamanda, elektrikli arabalara yönelik sürekli artan talep, dünyanın pillerinin bileşenlerinin çıkarıldığı bölgelerde ekosistemlerin ve insan yaşamının tahribatından sorumludur.

Yukarıdakilerin hiçbirinde yeni bir şey yok. Gezegeni ve hayatımızı mahveden bu sistem, sistem çerçevesinde çözüm bulunabileceğine bizi ikna etmeye çalışıyor. Bu çözümler aslında yeni bir yıkım getirirken, her yeni “kurtuluş fikri” onu tasarlayanlara daha da fazla kâr getiriyor. 

İklim değişikliğinin temsil ettiği tehlikeyi hafife almak elbette büyük bir hata olur. Aksine, bu gerçek ve muazzam bir tehdittir ve bununla mücadele için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Bu büyük tehditle mücadele etmek, yukarıda bahsedilenler gibi sözde “yeşil” teknolojilerle uğraşan büyük işletmelerin yıkıcı uygulamalarını hiçbir şekilde örtbas ettiğimiz anlamına gelmez.

İklim değişikliğiyle mücadele için ekonomiyi karbondan arındırmak için kapsamlı bir plan bir zorunluluktur. Buna, araştırmaya yapılan büyük kamu yatırımlarıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına (RES) bir geçiş eşlik etmelidir. Ayrıca, uygulandıkları alanlarda çevre ve yerel topluluklar üzerinde mümkün olduğunca az etkisi olacak RES teknolojilerini de uygulamamız gerekiyor. Yukarıdakileri uygularken tek hedef, kar değil, iklimi ve ekosistemleri, ayrıca tüm gezegendeki insanların yaşam standardını, sağlığını ve yaşam kalitesini gerçekten korumak olmalıdır. 

Dünyada üretimin ve enerji dağıtımının bu hedeflere göre planlanması hiçbir zaman kar sistemi çerçevesinde gerçekleştirilemeyecektir. Bu nedenle çevreyi koruma mücadelesi, kapitalist sisteme karşı mücadeleden ayrılamaz olmalıdır.

Recent Articles