Iran: Campagne om de executie van rapper en metaalbewerker Toomaj Saleh te stoppen

Toomaj Salehi is een 33-jarige rapper en metaalbewerker.
Toomaj stelt al enkele jaren de systematische en wrede onderdrukking van het Iraanse regime aan de kaak. Zijn liedjes veroordelen openlijk het gebrek aan politieke en burgerlijke rechten, de corruptie, de genderapartheid en andere sociale ongelijkheden.
Toen de ‘zedenpolitie’ van Teheran op 16 september 2022 de dood van Jina (Mahsa) Amini veroorzaakte, steunde Toomaj Salehi de gerechtvaardigde eisen van de massa’s tegen de fundamentalistische islamitische tirannie. Toomaj, een dappere dissidente rapper, koos in zijn liedjes duidelijk de kant van de Iraanse arbeiders, vrouwen en alle onderdrukten. Geconfronteerd met de belangrijkste en meest aanhoudende protestbewegingen in zijn geschiedenis, arresteerde het Iraanse regime op 30 oktober Toomaj Salehi.
Na zijn eerste brute afranseling werd Toomaj gemarteld, waaronder het breken van zijn been, het verbrijzelen van vingers en ribben en door maanden eenzame opsluiting. De misdadigers van het regime verwondden ook zijn oog. Hoewel hij het zicht in dat oog dreigde te verliezen, ontzegde het met bloed doordrenkte regime Toomaj de dringende medische zorg die hij nodig had, waardoor hij gedwongen werd zogenaamde misdaden te bekennen die hij niet had begaan. Op basis van de gedwongen bekentenis werd hij beschuldigd van “corruptie op aarde” en “oorlog tegen God” – en daarom riskeert hij de doodstraf.
In 2022 veroordeelde het Hooggerechtshof hem tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden voor zijn “misdaden”.
Maar op 24 april 2024 ondernam afdeling nr. 1 van het Revolutionaire Hof van Esfahan de ongekende actie om de uitspraak van het Hooggerechtshof van 2022 met betrekking tot de zaak Tomaj Salehi niet uit te voeren. Door deze uitspraak slechts een “leidraad” te noemen en de onafhankelijkheid van de lagere rechtbank te benadrukken, werd Toomaj ter dood veroordeeld op beschuldiging van “corruptie op aarde”.
Toomaj Salehi heeft 20 dagen de tijd om in beroep te gaan. Als het Hooggerechtshof zijn doodvonnis handhaaft, kan de amnestiecommissie van de rechterlijke macht zijn zaak herzien en misschien zijn straf omzetten.
De Shahrokh Zamani Action Campaign veroordeelt met klem de arrestatie, marteling, voortdurende detentie en doodvonnis van Toomaj Salehi, en roept op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. We dringen er bij alle vakbondsleden, socialisten en andere politieke activisten op aan om ons te helpen bij het verdedigen van de rechten van alle arbeiders, politieke gevangenen en activisten voor burgerlijke en sociale rechten in Iran.
Bevrijd Toomaj Salehi nu!
Bevrijd alle politieke gevangenen in Iran!
Shahrokh Zamani Action Campaign
27 April 2024

U kunt de volgende verklaring ondertekenen en verspreiden here

Recent Articles