Een stap voorwaards na de Internationale Conferentie van Internationalistisch Standpunt in februari

Van 10 tot en met 15 februari werd in Athene de eerste ‘fysieke’ conferentie van Internationalistisch Standpunt georganiseerd.

Kameraden van groepen, verbonden met Internationalistisch Standpunt,  uit Australië, België, Noord-Cyprus, Zuid-Cyprus, Griekenland, Roemenië, Taiwan, Turkije en het Verenigd Koninkrijk, waren aanwezig. Een aantal kameraden uit andere landen waren om verschillende redenen niet aanwezig: Onze kameraad uit Nigeria was twee dagen vóór vertrek al zijn papieren kwijt door diefstal, terwijl kameraden uit Ierland, Iran en Afghanistan niet konden deelnemen vanwege gezondheidsredenen of de druk van het politieke werk. Daarnaast hadden we een aantal belangrijke bezoekers: uit Brazilië (Resistencia), Italië (ControCorrente), Ierland (RISE) en de VS (Reform and Revolution).

Diepgaande discussies

De gesprekken waren gebaseerd op een aantal vooraf opgestelde documenten. Er was een sessie over de ontwikkelingen op wereldvlak, een sessie over de situatie binnen revolutionair links met speciale verwijzingen naar de lessen uit de recente splitsingen in het CWI en ISA, een sessie over milieu en een andere over feministische strijd. Er was ook een speciale sessie over hoe verder te gaan met het opbouwen van de krachten van een massale internationale revolutionaire organisatie en bovendien speciale rapporten (met korte discussies) over Latijns-Amerika en Turkije na de aardbevingen.

De discussies waren diepgaand, zeer interessant en van een hoog politiek niveau. Er waren verschillende amendementen op de documenten die de komende dagen zullen worden geïntegreerd. Er waren natuurlijk ook verschillen die door sommige bezoekers werden uitgedrukt en die op een broederlijke en diepgaande manier werden besproken. Deze hadden tot gevolg dat de discussies grondiger konden worden gevoerd, in het voordeel van alle deelnemers.

Besluiten

De conferentie was inspirerend, omdat sommige kameraden elkaar voor het eerst ontmoetten (!) door reisbeperkingen, maar ook vanwege de hoge kwaliteit en openheid van de discussies en de aanzienlijke vooruitgang die sommige van de organisaties die aan de conferentie deelnamen, hebben geboekt. Bovendien hebben we de mogelijkheden kunnen verkennen om samen te werken met de groepen die er als bezoekers waren.

De conferentie heeft overeenstemming bereikt over de wijzigingen van de voorgestelde documenten. Deze zullen in de komende dagen worden geïntegreerd en de documenten zullen worden gepubliceerd op de website van Internationalist Standpoint.

De conferentie besliste ook om een begin te maken met de vorming van een formele internationale organisatie. Tot nu toe was Internationalist Standpoint een “initiatief”, werkend op basis van consensus. De tijd heeft geleerd dat er voldoende overeenstemming is over alle belangrijke kwesties, dus de volgende stap is het bespreken van statuten en het kiezen van formele structuren. Natuurlijk, als andere organisaties waarmee we in gesprek zijn, besluiten om hun krachten met de onze te bundelen, zijn we meer dan klaar om te praten over het veranderen van de naam, ect.

Al met al was de conferentie een belangrijke mijlpaal voor ons werk in de komende periode!

Recent Articles