Acil Çağrı – İşçi Önderi Marcia Kauatjitotje’yi Savunun: Namibya’da Hakikati Söylediği İçin Mağdur Edildi

29 Ocak 2024

Marcia Kauatjitotje, Namibya’da Eagle Night Watch’ta güvenlik gözetim operatörü olarak çalışmakta olup, güvenlik şirketindeki sömürü ve çalışma koşulları hakkında hakikati mahkemede verdiği ifadesinde patronlarının yüzüne vurduğu için mağdur ediliyor.

Eagle Night Watch, China General Nuclear Power Group’a ait olan ve dünyanın en büyük ikinci uranyum madeni olma potansiyeline sahip Husab uranyum madeninin (eski adıyla Rössing South Mine) alt yüklenicisi.

İşçiler, Çinli Husab şirket sahiplerinin ana şirketi anlaşmazlıklardan ve ağır sömürü suçlamalarından korumak için bir alt yüklenici kullanması nedeniyle “her iki şirketle de sorun yaşadıklarını” söylüyorlar.

Marcia şu anda çoğunlukla Swakopmund’un iç kesimlerindeki Husab madenine güvenlik sağlayan Eagle Night Watch şirketinden uzaklaştırılmış durumda. Marcia, 5 yaşındaki kızıyla birlikte yoksul bir konutta yaşam mücadelesi veriyor.

 Marcia 27 ve 28 Ekim tarihlerinde Çalışma Mahkemesine Namibyalı işçilerin çalışma koşulları, açlık ücretleri ve Eagle Night Watch tarafından yapılan gerçek dışı açıklamalar hakkında ifade verdi.

O ve diğer işçiler aşağıdakileri açığa çıkardı:

– İşçi temsilcileri yoldaşlarını savundukları için mağdur edilmiş, önceki temsilciler kovulmuş ve şu anda 4 işçi lideri açığa alınmıştır;

– Eagle Night Watch’a işçi başına ayda 17.000 NAD (944 ABD Doları) Namibya Doları ödenmesine rağmen, işçiye sadece 3.500-4.000 NAD (222 ABD Doları) ödenmektedir;

– Güvenlik görevlileri için 2017 yılında belirlenen saat başına 10 NAD’lık ulusal asgari ücret  ödenmemektedir; bazı işçilere saat başına 12 NAD sözü verilmişken daha sonra saat başına 9.50’ye düşürülmüştür, diğerleri ise daha da az kazanmaktadır;

– İşçilerin kalıcı işleri değil, kısa süreli sözleşmeleri vardır; “bir süreliğine evlerine gönderilen” işçiler aslında işten çıkarıldıklarını sonradan fark etmektedir.

– Endüstriyel güvenlik sigortası için ücret kesintisi yapılmasına rağmen iş kazaları tazmin edilmemektedir;

– Kanunen zorunlu olan Olumlu Eylem istihdam raporlarında her türlü yanlış beyan yer almakta ve Şirket, işçilerin doldurulan raporu görmelerine izin vermemektedir;

– İşverenler ve işçiler tarafından ortaklaşa finanse edilen sosyal güvenlik için kesintiler yapılmakta ancak bunlar Sosyal Güvenlik Komisyonuna ödenmemektedir;

– Vergi kesintisi yapılmakta ancak işçilere Namibya Gelir İdaresi’ne (NamRA) gidip kayıt yaptırmaları ve iki kez vergi ödemeleri söylenmektedir;

– Kadın işçiler hamile oldukları tespit edildiğinde işten çıkarılmaktadır; ve

– Güvenlik çalışanları ham uranyuma maruz kalan tehlikeli bir ortamda çalıştırılmalarına rağmen herhangi bir risk tazminatı ödenmemektedir.

Marcia mahkemede şunları söyledi: “Bizim işimiz şirketin varlıklarını korumak ama aslında başka işler de yapıyoruz: resepsiyon, fotostat, ambulans şoförlüğü, itfaiye aracı şoförlüğü. Benim endişem burada iş güvenliği olmaması. Eğitimini almadığımız işleri yapıyoruz ve sonra da güvenlik görevlisi olarak maaş alıyoruz ki bu adil değil. İşverenimiz yasal haklarımızı tanımayı reddediyor, kadınların haklarını tanımayı da reddediyor.”

“Güvenlik çalışanlarından aynı zamanda itfaiyeci ve şoför olmaları bekleniyor; o madeni en son terk edecek olanlar bizleriz. Eğer bir kaza, patlama ya da başka bir şey olursa, diğerleri evlerine gittiğinde ya da insanların madeni boşaltmasına neden olacak bir şey olduğunda, biz geride kalırız.”

Marcia Olumlu Eylem raporundaki yanlış beyanlara karşı ifade verdiği için “şirketin itibarını zedelediği” gerekçesiyle açığa alındı ve şimdi işi ve hayatı için mücadele ediyor.

İşçiler, SWAPO hükümeti Namibyalı işçileri değil, işverenleri ve Çinli şirketleri savunduğu için Çalışma Bakanlığı tarafından kaderlerine terk edildiklerini söylüyor: “Durumu Swakopmund’daki Çalışma müfettişine bildirdik. Bu dava sümen altında kaldı, Çalışma Bakanlığı’ndan hiç yardım alamadık.”

Ekim ayındaki duruşmalardan sonra Marcia, Namibya ekonomisinin tüm sektörlerinde işçi hakları için mücadele etmek üzere kurulan Workers United’ın Saymanı seçildi.

Şirket, 23 Kasım’daki duruşmalarda Marcia’nın haksız olduğunu kanıtlamak için Olumlu Eylem Raporunu bildirmeyi reddetti; Marcia halen görevden uzaklaştırılmış durumda ve Çalışma Komiseri işçileri savunmak için harekete geçmiyor.

Marcia kara listeye alınma ve sefaletle karşı karşıya.

LÜTFEN MARCIA VE HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETTİKLERİ İÇİN İŞTEN ATILAN VEYA AÇIĞA ALINAN DİĞER İŞÇİLER İÇİN HAREKETE GEÇİN!

  • Aşağıdaki metni temel alarak kendi metninizi oluşturabilirsiniz- 

Bizler, 

Namibya’da ve uluslararası alanda işçilerin sendikal örgütlenme ve mağdur edilmeden ücretleri ve çalışma koşulları hakkında gerçeği söyleme haklarını destekliyoruz;

Özellikle son İş Mahkemesinde işçiler adına ifade veren Marcia Kauatjitotje’nin derhal görevine iade edilmesini talep ediyoruz;

Ayrıca Lourens Sorobeb’in görevine iade edilmesini ve diğer tüm işçi liderlerinin görevden uzaklaştırılmasının kaldırılmasını talep ediyoruz.

İşçilerin kara listeye alınmasına son verilmelidir: Namibya küçük bir ülke olduğundan ve işçi liderleri tanınıp ayrımcılığa uğradığından, işçiler mağdur edildikten sonra kara listeye alındıklarını bildirmektedir; bu tür sendika ve işçi karşıtı mağduriyetlere son verilmeli ve tüm işçiler adil bir şekilde işe erişim hakkına sahip olmalıdır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm ILO sözleşmelerinin uygulanmasını talep ediyoruz:

C87 – Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi, 1948

C98 – Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949

C158 – İş Akdinin Feshi Sözleşmesi, 1982 (Onaylandı 28 Haziran 1996)

C26 – Asgari Ücret Tespit Yöntemi Sözleşmesi, 1928

C131 – Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi, 1970

C135 – İşçi Temsilcileri Sözleşmesi, 1971

C155 – İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi, 1981 derhal dikkate alınmalıdır;

Ulusal ve yerel Çalışma Komiserlerinden, apartheid’a karşı kazandıkları ve yasalara geçirdikleri haklarını talep eden işçilere tam destek vermelerini ve Olumlu Eylem Raporlarını tartışmaları ve onaylamaları için onlarla tartışmasını istiyoruz; ve

Eagle Night Watch işçilerinin kalıcı bir iş, geçinebilecekleri bir ücret ve örgütlenme ve işverenle müzakere için tam çalışma hakkı taleplerini destekliyoruz.

İngilizcesi şöyle: 

We support workers right to organize trade unions and to tell the truth about their wages and working conditions without victimization in Namibia and internationally;

In particular we demand the immediate reinstatement of Marcia Kauatjitotje who has given evidence on behalf of workers at the recent Labour Tribunal;

We also demand the reinstatement of Lourens Sorobeb and the lifting of the suspension of all other worker leaders.

All blacklisting of workers must end: workers report they are blacklisted after victimization as Namibia is a small country and worker leaders are known and discriminated against; such anti-union and anti-worker victimization must stop and all workers must have the fair access to a job;

We demand that all ILO conventions including:

C87 – Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948

C98 – Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949

C158 – Termination of Employment Convention, 1982 (Ratified 28 Jun. 1996)

C26 – Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928

C131 – Minimum Wage Fixing Convention, 1970

C135 – Workers’ Representatives Convention, 1971

C155 – Occupational Safety and Health Convention, 1981

be immediately observed;

We ask that the national and local Labour Commissioners give full support to the workers in demanding their rights they won against apartheid and had enacted in law and to have the Affirmative Action Reports tabled for their discussion and approval; and

We support Eagle Night Watch workers’ demand for a permanent job and a living wage and full labour rights to organize and negotiate with the employer.

GÖNDERİM ADRESLERİ:

1 Eagle Night Watch Güvenlik Şirketi

pa@eaglenightwatch.com

2 Swakopmund

swakop@eaglenightwatch.com

3 Ulusal Çalışma Komiseri:

Henri.Kassen@mol.gov.na

4 Çalışma Komiseri, Walvis Bay

+264 64 205929 (Tel)

+264 64 206838 (Faks)

Lütfen destek mesajlarınızı şu adrese kopyalayın:

Workers International Network: workersinternationalnetwork8@gmail.com

Ve İşçi Partisi için Birleşik Cephe Komitesi: Info@ufclp.org

Recent Articles